[ 13/05/2024 by OPEN IT ]

Transparentnost plata u kompanijama

Transparentnost plata u kompanijama je već neko vreme goruća tema u poslovnom svetu. Zagovornici transparentnosti tvrde da to vodi pravednijim praksama kompenzacije i povećanom zadovoljstvu zaposlenih. Međutim, mnoge kompanije oklevaju da prihvate transparentnost zbog zabrinutosti za privatnost i konkurentnost na tržištu. Da li zaposleni koji ćute o visini zarade na taj način samo štite poslodavce i doprinose neravnopravnom tržištu? Koje su prednosti transparentnosti plata u IT industriji, a šta su izazovi?

Prednosti transparentnosti plata

Rekli smo da se veruje da transparentnost plata može dovesti do većeg zadovoljstva zaposlenih – mogu da uporede svoje plate sa drugima na sličnim ulogama, smanjujući nejednakosti na osnovu pola, rase ili drugih faktora, i isto tako smatraju da će plate biti pravičnije ukoliko su iznosi javno poznati.

Samo navođenje visine plate odaje utisak samopouzdanja u svoju konkutrentnost na tržištu. Praksa transparentnosti plata takođe može podstaći kulturu poverenja unutar organizacije, što dovodi do većeg angažovanja i dužeg zadržavanja zaposlenih.

Izazovi transparentnosti plata

S druge strane, neke kompanije su zabrinute za privatnost – zaposlenima može biti neprijatno što se informacije o njihovim platama objavljuju javno, a kompanije se brinu da bi konkurenti mogli da iskoriste ove informacije da bi prevarili zaposlene ili smanjili ponude za kompenzaciju. Kompanije se i jednostavno mogu osećati ranjivo u odnosu na konkurenciju, ili razlog može biti to što ne donose odluke o platama na osnovu podataka već profitabilnošću pozicije ili nekim drugim neosnovanim metodatama.

 

Proaktivni finansijski direktori koji traže načine da pronađu i zaposle najbolje talente ne bi trebalo da gledaju na zahteve za transparentnost plata kao na potiskivanje, već kao na alat koji obe strane mogu da koriste kada je u pitanju određivanje kompenzacije i ukupni odraz vrednosti kompanije.

Direktiva EU o transparentnosti plata

Evropska unija je prošle godine usvojila Direktivu o transparentnosti plata radi suzbijanja rodne razlike u zaradama, takozvani “gender wage gap”. Direktiva zahteva od poslodavaca da preduzmu mere ako razlika u platama neopravdano premašuje 5% i daje zaposlenima pravo na pristup podacima o platama razvrstanim po polu.

Ova odluka ima za cilj jačanje radničkih prava i promovisanje pravičnosti u platama. „Ovim glasanjem okončavamo tajnost plata, jačamo prava radnika i njihovo individualno pravo na informacije“, rekla je poslanica Kira Mari Peter-Hansen tokom plenarne debate pre glasanja.

Prednosti za zapošljavanje i zadržavanje u kompaniji

 

Transparentne prakse plata takođe mogu biti moćan alat za zapošljavanje. Kandidate koji traže posao privlače kompanije koje otvoreno govore o svojim praksama nadoknade, jer to signalizira posvećenost pravičnosti i jednakosti. Slično tome, veća je verovatnoća da će zaposleni ostati u kompaniji koja je transparentna u pogledu plata, jer smanjuje verovatnoću da se osećaju potcenjeno.

HelloWorld je odlična platforma na kojoj možete saznati procenu plate u kompanijama u IT industriji samo čitanjem oglasa. Kandidati cene ovu vrstu transparentnosti, a može se reći da odluka da se takve informacije pokriju, između ostalog, štedi vreme i jednoj i drugoj strani.

Dakle, da li je za kompaniju bolje voditi politiku transparentnosti plata?

Postoje ubedljivi argumenti sa obe strane. Istina je da kompanije moraju da odvagaju potencijalne koristi od transparentnosti, kao što su pravednije naknade i veće poverenje, u odnosu na izazove koje ona može predstavljati, kao što su zabrinutost za privatnost i konkurentnost, ali kada ljudi imaju uvid i znaju zašto je plata koju zarađuju tolika kolika je, iskrenost poslodavca će verovatno prevagnuti u odnosu na novu ponudu koja ih neće toliko lako privući. Tu nestaje argument o konkurenciji na tržištu rada i verovatno je da će se organizacije i kompanije koje pristupaju kompenzaciji transparentnije staviti u bolju poziciju od svojih konkurenata koji to ne čine.

 

Na kraju krajeva, odluka da se prihvati transparentnost plata treba da bude vođena vrednostima same kompanije i posvećenošću pravičnosti na radnom mestu.