Blog
[ 07/09/2020 by OPEN IT 0 Comments ]

FON vs ETF vs MATF vs RAF

Kao što smo i obećali, zašli smo malo dublje u podatke koje smo dobili i pokušali da izvedemo neke preciznije zaključke. Za sve koji nisu pročitali prvu analizu, predlažemo da pročitate prvo nju na: https://open-it.rs/60-it-studenata-razmislja-da-napusti-srbiju/.

Ovaj put smo se fokusirali na 4 fakulteta i uporednu analizu između njih: FON, ETF, MATF i RAF. Nije nikakva diskriminacija prema ostalim fakultetima, samo sa ovih imali najreprezentativnije uzorke.

Glavna stvar koja nam je i prošlog puta privukla najviše pažnje je bila spremnost studenata da napuste državu u potrazi za poslom u IT industriji. Na generalnom nivou to je 61% studenata, što je zapravo preko 50% studenata na svakom od fakulteta, a najveći procenat koji planira da napusti državu dolazi (odlazi) sa ETF-a – čak 75,34%. Dodatak na to bi bio da preko 70% studenata sa ova 4 fakulteta volelo da radi u stranoj firmi, odnosno 82,22% sa RAF-a. Značajno manje njih je izrazilo želju da radi u domaćoj IT firmi, odnosno 50% njih sa svakog od fakulteta. Za sada ostaje pitanje, otkud toliko veće poverenje u strane firme i prilike van Srbije.

Što se tiče preduzetničkog duha, iznenadio nas je podatak da najveći deo studenata ETF-a (64,38%) i RAF-a (60%) ima želju da otvori svoju firmu, dok je značajno manji procenat na MATF-u (45,36%) i FON-u (40%).

Studenti sva 4 fakulteta izrazili su veliki afinitet prema konferencijama i okupljanjima vezanim za IT.  63% studenata ETF-a je reklo da posećuje ovakve događaje često ili povremeno, dok je taj broj na preostala tri fakulteta preko 78%.

Možda i najzanimljivija činjenica koju smo primetili je da NIJEDNA osoba nije obeležila Okrenutost ka kupcima kao jednu od bitnih vrednosti! Dosta zanimljiva činjenica, posebno u vremenu kada se sve više i više firmi okreće prema kupcima, a agilne metodologije koje se koriste u većini IT firmi na prvo mesto stavljaju kupčeve potrebe i prioritete.

Što se ostalih vrednosti tiče, ne postoji velika razlika od fakulteta do fakulteta. Glavna razlika postoji kad su u pitanju Pravičnost, gde na svakom fakultetu ima više od 23% kojima je to u top 5 vrednosti, a na RAF-u 8% i Održivost gde na RAF-u ima 20%, a na svim ostalim manje od 10% studenata koji to smatraju izuzetno bitnim.

Skoro da ne postoji razlika između fakulteta u tome koliko studenti smatraju da poznaju programske jezike i tehnologije. Jedino odstupanje predstavlja slabije poznavanje C i C++ na FON-u i RAF-u, i bolje poznavanje Python-a na MATF-u.

Kada pričamo o razlici između studenata i studentkinja IT-a u u aspektima našeg istraživanja, ona ne postoji. Raspodela prema vrednostima skoro ista, raspodela prema očekivanjima od plate skoro ista, poznavanje tehnologija skoro isto. Veoma nam je drago što je situacija takva, kao i što želimo da se to nastavi dalje kroz karijere nakon fakulteta. A do tada, mali spolier alert – očekujte uskoro istraživanje na temu Žena u IT-u danas.

Što se tiče plate tokom prakse, 97,63% studenata je reklo da ne bi bilo zadovoljno platom manjom od 400e, dok 50% ETF-ovaca i 37,78% RAF-ovaca kažu da bi bili zadovoljni platom preko 600e, a 46,45% FON-ovaca platom između 400-500e.

Za kraj, radili smo uporednu analizu Top 10 poslodavaca po mišljenju učesnika anekte i njihovim procentima po fakultetima:

Preko 57% studenata sa ETF-a i RAF-a bi volelo da radi u Microsoft-u, dok taj procenat na MATF-u i FON iznosi 43% i 27,74% respektivno.

55,56% studenata RAF-a ima želju da radi u Nordeusu, dok taj broj opada na ETF-u (42%), MATF-u (37,11%) i FON-u (30,32%).

Ubisoft je najveći pojedinačni procenat po fakultetu ostvario na RAF-u sa 26,67% i MATF-u sa 15,45%, dok na svim ostalim fakultetima ima manje od 10% zainteresovanih studenata.

Comtrade je zapažen rezultat ostvario na FON-u sa 16,14%, dok je na ostalim fakultetima taj procenat oko 10%.

Levi9 je zabeležio slabiji rezultat sa studentima iz Beograda (manje od 10% na svakom fakultetu), ali najveći broj njihovih potencijalnih budućih zaposlenih dolazi za Fakulteta tehničkih nauka, pri Univerzitetu u Novom Sadu, gde se 33,33% studenata izjasnilo da bi volelo da radi kod njih.

Seven Bridges je najbolji rezultat ostvario u Beogradu na MATF-u sa 10%.

Što se Vega IT tiče, slična je situacija kao i sa Levi9-om, s tim što je kod njih još veća zastupljenost u Novom Sadu, pa se čak 45,45% studenata sa Fakulteta tehničkih nauka izjasnilo da bi voleli da radi kod njih.

MSG, Zuhlke i FIS su najprepoznatljiviji na FON-u, odakle im dolazi redom 81,25%, 60% i 44,44% potencijalnih zaposlenih, što je zapravo 8,39%, 7,74% i 5,16% studenata FON-a koji su se izjasnili da bi voleli da rade u tim firmama.

Najznačajniji faktori za rangiranje neke od kompanije u top 3 poslodavca za koje bi radili bili su sledeći:

  1. Zapazili su ih na društvenim mrežama (47,63%)
  2. Preporučio im je neko blizak ko radi tamo (34,31%)
  3. Zapazili su ih na nekoj od konferencija (21,17%)

Moramo priznati da nismo očekivali da će nam istraživanje mišljenja IT-evaca biti ovoliko zanimljivo. Poslednja 4 meseca se bavimo ovom temom i imali smo prilike da čujemo mnogo različitih mišljenja, utvrdimo razlike, ali se i oduševimo pobijanjem nekih stereotipa koje smo imali i drugačije gledamo na sebe i svoje kolege.

Za kraj, jedina stvar koju i dalje nismo uspeli sebi da rešimo jeste zašto, iako 79,47% mladih smatra da nije teško naći posao u IT-u u Srbiji, 61% studenata i dalje planira da traži posao u inostranstvu, a 43,9% bi više volelo da ga tamo dobije i ode.