Blog
[ 07/09/2020 by OPEN IT 0 Comments ]

FON vs ETF vs MATF vs RAF

Kao što smo i obećali, zašli smo malo dublje u podatke koje smo dobili i pokušali da izvedemo neke preciznije zaključke. Za sve koji nisu pročitali prvu analizu, predlažemo da pročitate prvo nju na: https://open-it.rs/60-it-studenata-razmislja-da-napusti-srbiju/.

Ovaj put smo se fokusirali na 4 fakulteta i uporednu analizu između njih: FON, ETF, MATF i RAF. Nije nikakva diskriminacija prema ostalim fakultetima, samo sa ovih imali najreprezentativnije uzorke.

Glavna stvar koja nam je i prošlog puta privukla najviše pažnje je bila spremnost studenata da napuste državu u potrazi za poslom u IT industriji. Na generalnom nivou to je 61% studenata, što je zapravo preko 50% studenata na svakom od fakulteta, a najveći procenat koji planira da napusti državu dolazi (odlazi) sa ETF-a – čak 75,34%. Dodatak na to bi bio da preko 70% studenata sa ova 4 fakulteta volelo da radi u stranoj firmi, odnosno 82,22% sa RAF-a. Značajno manje njih je izrazilo želju da radi u domaćoj IT firmi, odnosno 50% njih sa svakog od fakulteta. Za sada ostaje pitanje, otkud toliko veće poverenje u strane firme i prilike van Srbije.

Što se tiče preduzetničkog duha, iznenadio nas je podatak da najveći deo studenata ETF-a (64,38%) i RAF-a (60%) ima želju da otvori svoju firmu, dok je značajno manji procenat na MATF-u (45,36%) i FON-u (40%).

Studenti sva 4 fakulteta izrazili su veliki afinitet prema konferencijama i okupljanjima vezanim za IT.  63% studenata ETF-a je reklo da posećuje ovakve događaje često ili povremeno, dok je taj broj na preostala tri fakulteta preko 78%.

Možda i najzanimljivija činjenica koju smo primetili je da NIJEDNA osoba nije obeležila Okrenutost ka kupcima kao jednu od bitnih vrednosti! Dosta zanimljiva činjenica, posebno u vremenu kada se sve više i više firmi okreće prema kupcima, a agilne metodologije koje se koriste u većini IT firmi na prvo mesto stavljaju kupčeve potrebe i prioritete.

Što se ostalih vrednosti tiče, ne postoji velika razlika od fakulteta do fakulteta. Glavna razlika postoji kad su u pitanju Pravičnost, gde na svakom fakultetu ima više od 23% kojima je to u top 5 vrednosti, a na RAF-u 8% i Održivost gde na RAF-u ima 20%, a na svim ostalim manje od 10% studenata koji to smatraju izuzetno bitnim.

Skoro da ne postoji razlika između fakulteta u tome koliko studenti smatraju da poznaju programske jezike i tehnologije. Jedino odstupanje predstavlja slabije poznavanje C i C++ na FON-u i RAF-u, i bolje poznavanje Python-a na MATF-u.

Kada pričamo o razlici između studenata i studentkinja IT-a u u aspektima našeg istraživanja, ona ne postoji. Raspodela prema vrednostima skoro ista, raspodela prema očekivanjima od plate skoro ista, poznavanje tehnologija skoro isto. Veoma nam je drago što je situacija takva, kao i što želimo da se to nastavi dalje kroz karijere nakon fakulteta. A do tada, mali spolier alert – očekujte uskoro istraživanje na temu Žena u IT-u danas.

Što se tiče plate tokom prakse, 97,63% studenata je reklo da ne bi bilo zadovoljno platom manjom od 400e, dok 50% ETF-ovaca i 37,78% RAF-ovaca kažu da bi bili zadovoljni platom preko 600e, a 46,45% FON-ovaca platom između 400-500e.

Za kraj, radili smo uporednu analizu Top 10 poslodavaca po mišljenju učesnika anekte i njihovim procentima po fakultetima:

Preko 57% studenata sa ETF-a i RAF-a bi volelo da radi u Microsoft-u, dok taj procenat na MATF-u i FON iznosi 43% i 27,74% respektivno.

55,56% studenata RAF-a ima želju da radi u Nordeusu, dok taj broj opada na ETF-u (42%), MATF-u (37,11%) i FON-u (30,32%).

Ubisoft je najveći pojedinačni procenat po fakultetu ostvario na RAF-u sa 26,67% i MATF-u sa 15,45%, dok na svim ostalim fakultetima ima manje od 10% zainteresovanih studenata.

Comtrade je zapažen rezultat ostvario na FON-u sa 16,14%, dok je na ostalim fakultetima taj procenat oko 10%.

Levi9 je zabeležio slabiji rezultat sa studentima iz Beograda (manje od 10% na svakom fakultetu), ali najveći broj njihovih potencijalnih budućih zaposlenih dolazi za Fakulteta tehničkih nauka, pri Univerzitetu u Novom Sadu, gde se 33,33% studenata izjasnilo da bi volelo da radi kod njih.

Seven Bridges je najbolji rezultat ostvario u Beogradu na MATF-u sa 10%.

Što se Vega IT tiče, slična je situacija kao i sa Levi9-om, s tim što je kod njih još veća zastupljenost u Novom Sadu, pa se čak 45,45% studenata sa Fakulteta tehničkih nauka izjasnilo da bi voleli da radi kod njih.

MSG, Zuhlke i FIS su najprepoznatljiviji na FON-u, odakle im dolazi redom 81,25%, 60% i 44,44% potencijalnih zaposlenih, što je zapravo 8,39%, 7,74% i 5,16% studenata FON-a koji su se izjasnili da bi voleli da rade u tim firmama.

Najznačajniji faktori za rangiranje neke od kompanije u top 3 poslodavca za koje bi radili bili su sledeći:

 1. Zapazili su ih na društvenim mrežama (47,63%)
 2. Preporučio im je neko blizak ko radi tamo (34,31%)
 3. Zapazili su ih na nekoj od konferencija (21,17%)

Moramo priznati da nismo očekivali da će nam istraživanje mišljenja IT-evaca biti ovoliko zanimljivo. Poslednja 4 meseca se bavimo ovom temom i imali smo prilike da čujemo mnogo različitih mišljenja, utvrdimo razlike, ali se i oduševimo pobijanjem nekih stereotipa koje smo imali i drugačije gledamo na sebe i svoje kolege.

Za kraj, jedina stvar koju i dalje nismo uspeli sebi da rešimo jeste zašto, iako 79,47% mladih smatra da nije teško naći posao u IT-u u Srbiji, 61% studenata i dalje planira da traži posao u inostranstvu, a 43,9% bi više volelo da ga tamo dobije i ode.

Blog
[ 08/06/2020 by OPEN IT 0 Comments ]

60% IT studenata razmišlja da napusti Srbiju

Odliv mozgova u našoj zemlji prisutan je u svim sferama, a pogotovo u IT-u. Kako bismo doprineli rešavanju ovog problema ispitali smo šta 500+ IT studenata misli o sledećim pitanjima:

 1. Koliko mladih razmišlja o odlasku u inostranstvo?
 2. Šta IT studenti očekuju od svojih poslodavaca po pitanju dužine trajanja prakse, visine plate, itd…?
 3. Koje vrednosti su studentima najvažnije?
 4. Koliko poznaju programske jezike?
 5. Koje pogodnosti žele da dobiju od kompanije?
 6. Koji su se domaći i inostrani poslodavci istakli u očima mladih?

U istraživanju je učestvovalo 296 muškaraca i 206 žena sa različitih fakulteta među kojima preovlađuju FON, ETF i MATF. Od ukupnog broja ispitanika 75 studenata su prva godina studija, 151 druga, 114 treća, 128 četvrta, a njih 41 pohađa master i 7 doktorske studije.

Koliko mladih razmišlja o odlasku u inostranstvo? 

Na pitanje da li planira da traži posao van Srbije čak 61.6% studenata odgovorilo je potvrdno, dok 38.4% želi da ostane u državi. Ovaj zabrinjavajući podatak daje nam širu sliku o tome u kojoj meri je odliv mozgova zastupljen među mladima. Pored zaposlenja, na pitanje da li žele da nastave stručno usavršavanje u inostranstvu 50.6% studenata se izjasnilo da još uvek razmišlja o tome. Od ukupnog broja ispitanih studenata 32.8% ne želi da studira na univerzitetima van zemlje, a 16.6% planira da ode u inostranstvo još za vreme studija.

Na osnovu ovih podataka možemo da zaključimo da je problem odliva mozgova u IT-u i te kako aktuelna tema!

Šta IT studenti očekuju od svojih poslodavaca po pitanju dužine trajanja prakse, visine plate, itd?

Kao odgovor na ovo pitanje studenti su mogli da označe više odgovora u skladu sa svojim ambicijama. Po završetku studija 52.4% studenata sebe vidi u domaćoj firmi, a 77.1% želi da se zaposli u stranoj firmi. Među ispitanicima 50.4% je preduzetnički nastrojeno, dok bi se freelance poslovima bavilo 33.2% studenata.

Očekivanja u pogledu plate:

Mišljenja studenata o visini plate koju očekuju tokom svoje prakse po završetku studija su poprilično podeljena. Najveći broj, 37.6% ispitanika očekuje primanja u iznosu između 400 i 500 evra, što smo istražujući tržište i primetili da je standard u većini firmi. Na drugom mestu sa 21.5% odgovora je plata do 400 evra, dok 40.9% studenata očekuje da će imati platu preko 500 evra tokom perioda prakse.

Očekivanja u pogledu trajanja prakse:

Sudeći po odgovorima prikupljenim u anketi, 46.8% studenata smatra da bi im odgovaralo da im praksa traje između 3 i 6 meseci. Njih 31.2% misli da im je dovoljno da provedu 3 meseca na praksi, dok 18.6 % želi praksu kraću od 3 meseca. Praksu dužu od 6 meseci želi 3.4% studenata.

Koje vrednosti su studentima najvažnije?

Pri izboru kompanije u kojoj će se zaposliti studentima su jedan od bitnih faktora i vrednosti koje ta kompanija živi. Odgovornost se istakla kao najtraženija vrednost kod čak 59.39% ispitanika. Potom slede poverenje (48.2%), konstantno unapređivanje (46.4%), iskrenost (42.9%) i kvalitet (41.9%). Iznenađujući je podatak da je studentima najmanje važna vrednost diverzitet. Samo 3.8% njih označilo je diverzitet kao jednu od 5 njima važnih vrednosti. Takođe, možemo primetiti da se jednakost održivost, nalaze na niskom stepenu prioriteta, sa 9.5% i 8.3% glasova

Koliko poznaju programske jezike?

Rezultati istraživanja su pokazali da studenti na završnim godinama studija ističu najbolje poznavanje: HTML/CSS (ocena 7,12/10) i SQL (ocena 7,1/10). Dok su programski jezik sa kojima su najbolje upoznati Java (6,87/10), C (6,48/10) i JavaScript (5,48/10). +

Jezici koje najmanje poznaju su Swift, Go i Ruby i Kotlin. Manje od 5% ispitanika je reklo da poseduje solidno znanje iz ovih jezika.

Odavde možemo zaključiti da studenti najbolje znaju jezike koje su učili na svojim fakultetima, dok i pored visoke traženosti, najmanje znaju one za koje je potrebno samostalno učenje

Izrazitom se pokazala i podela znanja u odnosu na fakultete. Studenti sa FON-a i RAF-a su rekli da najbolje poznaju Java programski jezik dok kolege sa MATF-a i ETF-a najbolje poznaju C.

Koje pogodnosti žele da dobiju od kompanije?

Pred studentima se našla lista različitih pogodnosti i na njima je bilo da izaberu 3 koje su im najvažnije. Najveći broj studenata – 58.5% označilo je da im je važno fleksibilno radno vreme. Pored toga plaćene obuke i treninge želi 55.3% ispitanika, dok njih 37.5% smatra da su im potrebni češći 1-1 sastanci sa mentorom. Na četvrtom mestu je privatno zdravstveno osiguranje koje je važno za 29.2% ispitanika. Zajedničke aktivnosti za zaposlene poput tim building-a, “pivo petkom”, “casual time”, itd. se nalaze u top 3 pogodnosti kod 26.1% studenata. Dok pogodnosti koje se često mogu naći u paketima pri zaposlenju,a koje su studenti ocenili kao najmanje važne su: plaćena teretana / fitpass kartica (7.1%), kredit / pozajmica za stan, kola, itd. (5.9%) i službeni telefon (2%).

Koji su se domaći i inostrani poslodavci istakli u očima mladih?

Na pitanje da rangiraju top 3 poslodavca u Srbiji i top 3 poslodavca u inostranstvu studenti su imali raznovrsne ideje. Međutim određene kompanije su se posebno istakle. Na prvih 10 mesta kao najpoželjniji poslodavci u Srbiji nalaze se:

 1. Microsoft
 2. Nordeus
 3. Ubisoft
 4. Comtrade
 5. Levi9
 6. Seven Bridges
 7. Vega IT
 8. Zühlke
 9. MSG
 10. FIS

Što se tiče najpoželjnijih poslodavaca u inostranstvu studenti su označili:

 1. Google
 2. Microsoft
 3. Amazon
 4. Apple
 5. Facebook
 6. Ubisoft
 7. SAP
 8. Tesla motors
 9. Nvidia
 10. Intel

Ukoliko želite da saznate na kom mestu je rangirana vaša kompanija stojimo vam na raspolaganju za više informacija.

Pored ovih, postavili smo još mnoga pitanja, i trenutno radimo dodatne analize u pokušaju da pronađemo zavisnosti između odgovora. Pratite OPEN IT stranicu na kojoj ćemo objaviti nove rezultate, kao i dodatni osvrt na ove. 🙂

Istraživanje rađeno od strane: Ana StojadinovićMiloš Vujić i Ognjen Nikolić.