Politika privatnosti

Politika privatnosti AIESEC LC FON – a

Pravno lice AIESEC LC FON (Matični broj: 17099680) je posvećen održavanju striktne politike privatnosti za svoje korisnike. Naša Politika rivatnosti napravljena je tako da Vam pomogne da razumete kako prikupljamo, koristimo i čuvamo informacije koje nam pružite, kao i da Vam pomogne da napravite odluke na osnovu dodatnih informacija kada koristite naše usluge.
Zbog svrhe ovog Ugovora, “Usluge” se odnose na usluge prisustvovanja na konferenciji Open IT.
Izrazi “mi,” “nas” i “naš/naše” odnose se AIESEC LC FON.
“Vi” se odnosi na Vas, kao korisnika naših usluga.
Podnošenjem ove prijave, prihvatate našu “Politiku Privatnosti” i pristajete da se prikupljaju, čuvaju, koriste i dele Vaši Lični i Neosobni podaci, u skladu sa “Politikom Privatnosti”.

 

I PODACI KOJE SAKUPLJAMO

Sakupljamo “Neosobne podatke” i “Lične podatke. Neosobne podaci podrazumevaju sve informacije koje ne mogu da Vas identifikuju, poput podataka o tome kako ste čuli za konferenciju Open IT , zašto želite da prisustvujete, Vaše preference i slično. Lični podaci podrazumevaju Vašu e -mail adresu, ime i prezime, podaci vezani za fakultet koji studirate, kontakt telefon, Vaša biografija (CV) i slično, koje podnosite u procesu prijave.

 

II KAKO KORISTIMO I DELIMO PODATKE

Lični podaci:

Osim ako nije navedeno drugačije, mi ne prodajemo, ne trgujemo, ne iznajmljujemo ili na druge načine delimo Vaše Lične podatke radi marketinških aktivnosti sa trećim strankama, bez Vašeg pristanka. Delimo Lične podatke sa našim partnerima: , koji učestvuju na konferenciji Open IT, kojima je pružen pristup Vaše biografije (CV). Partneri koriste Vaše Lične podatke samo u skladu sa našom Politikom privatnosti.
Uglavnom se Lični podaci koriste da nam pomognu da komuniciramo sa Vama. Na primer, koristimo Vaše Lične podatke da bismo Vas kontaktiramo, prikupimo povratne informacije od korisnika, pružamo tehničku podršku i informišemo o našim promocijama.

Neosobni podaci:

Uglavnom, Neosobni podaci koristimo kao pomoć pri unapređivanju i prilagođavanju naših usluga zahtevima korisnika. Takođe, prikupljamo Neosobne podatke da bismo pratili pravilnosti i analizirali pravilnosti u strukturi naših korisnika. Na primer, procenat delegata konferencije Open IT sa određenog fakulteta. Ova Politika privatnosti ne ograničava ni u kakvom smislu korišćenje Neosobnih podataka i zadržavamo pravo da koristimo takve Neosobne podatke, kao i da ih delimo sa Partnerima, Sponzorima i ostalim trećim strankama.

III KAKO ŠTITIMO PODATKE

Koristimo mere predostrožnosti kako bismo zaštitili Vaše podatke od neovlašćenog pristupa. Vaši Lični podaci su zaštićeni u folderu na Google Drive – u, pod šifrom, koja se menja na svakih mesec dana i poseduje je jedna osoba iz AIESEC LC FON – a. Vaša biografija (CV) i svi Lični podaci koje sadrži biće čuvani u periodu od 2 (dve) godine od strane AIESEC LC FON -a, kao i od strane Partnera. Nakon isteka perioda od 2 (dve) godine od podnošenja prijave, podaci će biti uništeni. Međutim, sve mere predostrožnosti ne garantuju da će Vaši podaci biti bezbedni od protivzakonitih upada. Korišćenjem naših usluga, učestvovanjem na konferenciji Open IT, razumete rizike i svesno ih prihvatate.

 

IV VAŠA PRAVA VEZANA ZA KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA

Imate pravo da u bilo kom trenutku nas sprečite da Vas kontaktiramo u marketinške svrhe. Kada stupimo u kontakt sa korisnikom, korisnik ima pravo da zatraži da ga ubuduće ne kontaktiramo. Takođe, u bilo kom trenutku možete da zatražite povlačenje Vaših ličnih podataka od strane AIESEC LC FON i bilo kojih trećih strana koji imaju pristup Vašim Ličnim podacima.

 

V KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za Politiku privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem mejla na adresu danilo.babic@aiesec.net.

 

VI ZAKONSKI OSNOV

Svi Lični podaci koji se prikupljaju, obrađuju ili dele, kao i ova Politika privatnosti u skladu su sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).